3ZZZ Esperanto Radio presenter Karlo Egger in the Studio
Karlo Egger

Karlo Egger

Aŭstrujo estas mia naskiĝlando. Tie mi naskiĝis en 1934. Mia metio estas brikmasonisto. Mi lernis tiun metion antaŭ ol enmigri en Aŭstralion; En 1956 mi decidis ŝipe veturi al Aŭstralio.Ses semajnojn post mia alveno la laboroficisto trovis laboron por mi. De tiam mi laboris kiel brikmasonisto ĝis mia emeritiĝo en 1997. Antaŭ dek unu jaroj mi aŭdis pri Esperanto kaj decidis ĝin lerni. De du jaroj mi kunlaboras en la radioelsendo en Esperanto. Por mi estas ĝoja afero.

3ZZZ Esperanto Radio presenter Lászlớ Farkaś (Les) in the studio
Lászlớ Farkaś (Les)

Lászlớ Farkaś (Les)

Mi naskiĝis en Hungarujo la 6an de majo 1942. Mi alvenis en Aŭstralion en 1969. Unue mi laboris en fabrikoj. En 1977 mi laboris en malsanulejo kiel helpflegisto. Poste mi sukcese studis por fariĝi flegisto kaj zorgis pri fizike aŭ intelekte handikapitaj homoj. Mi unue kunlaboris en la radio 3ZZZ kadre de la hungara programo. Mi esperantiĝis en 1999. La tiama kunvokanto de la Esperanto-programo, Svetislav Kanacki invitis min eniri la teamon. Sed nur ekde mia emeritiĝo en 2005 mi ĝuas pli da libertempo kaj dediĉas pli de mia tempo por la radio. Malgraŭ grava operacio en 2006, mi sufiĉe bone fartas kaj povas ĝui kunlabori.

3ZZZ Esperanto Radio presenter Svetislav Kanacki
Svetislav Kanacki

Svetislav Kanacki

Mi naskiĝis la 26an de februaro 1926 en tiama Jugoslavio. Mia unua kontakto kun Esperanto okazis en 1955 en Coper (Capod’Istrio), sed pro mia profesio, tajloro, mi ne povis dediĉi sufiĉe da tempo al vera posedo de la lingvo. Dum mia restado en francujo, mi fariĝis SATano. Poste en Aŭstralio en 1972 mi komencis regule viziti la Melburno Esperanto Societo-n. Dum la Pacifika Kongreso en 1976 mi unuan fojon renkontis eksterlandajn esperantistojn kaj konstatis ke mi povisjam flue komuniki en Esperanto. Kiam mi hazarde aŭdis pri kreiĝo de nova etna radio 3ZZZ en Melburno, mi telefonis pro provi enkonduki programon en Esperanto.La programo iom post iom evoluis ĝis la nuna prezento de la elsendo.

3ZZZ Esperanto Radio presenter Franciska Toubale in the studio
Franciska Toubale

Franciska Toubale (Kunvokanto)

La franca estas mia gepatra lingvo ĉar mi naskiĝis la 14an de februaro 1943 en Bretonujo (Francujo) Mia vivo sekvis kutiman ŝablonon : mi studis, edziniĝis, naskis kvar infanojn kaj finance subtenis la familion, laborante en diversaj landoj kiel instruisto de fremdaj lingvoj, aparte de la franca kaj de la angla. Mi ne imagis kiam mi lernis Esperanton en 1989 ke tiu lingvo kondukos min al Aŭstralio. Sed tie mi estas ekde 1996. Alvenante, mi audis ke mankis kunlaborantoj en la Esperanto radioprogramo. Estis por mi ŝanco lerni ion novan , do mi entuziasme aliĝis al la teamo. Dank’al tiu laboro mi renkontas homojn de diversaj devenoj ene de la radio kaj mi pligrandigas mian Esperanto-rondon.

3ZZZ Esperanto Radio presenter Marcel Leerveld
Marcel Leerveld

Marcel Leerveld

Marcel naskigxis en la nederlanda Amsterdamo, lernis Esperanton en 1934 per radiolecionoj, kaj vizitis sian unuan internacian Esperanto-kongreson en 1935 en Parizo. En 1936 li pezbicikle rondvojagxis tra Francujo dum kvin monatoj, vizitante Esperanto-klubojn kaj tiel renkontante multajn Esperantistojn, i.a Gaston Waringhien (plurfoje) kaj Lydia Zamenhof, filino de la kreinto de nia lingvo. Post tio Marcel instruis Esperanton kaj eldonis, gxis la mondmilito, monatan dudekpagxan gazeton politikan en Esperanto. Post la milito, en Auxstralio, li estis dufoje vicprezidanto kaj dufoje prezidanto de A.E.A., kaj instruis la lingvon en multaj somerkursaroj (kaj organizis kvar el cxi tiuj). Kiel multjara respondeculo por la auxstralia lingva komitato, li ankaux verkis kaj oficialigis tri novajn ekzamenojn kaj kvar studlibretojn por la ses ekzamenoj. Krome Marcel verkis tricentpagxan lingvisman libron pri Esperanto kaj gxiaj gramatiko kaj vortfarado (“Lingvaj Resondoj”).

3ZZZ Esperanto Radio presenter Heather Heldzingen
Heather Heldzingen

Heather Heldzingen

I first learned Esperanto in 1964 at the Melbourne Esperanto Club which was then located in Richmond. After marrying another Esperantist (Ivan) in 1967 we started our own club in Boronia. This continued successfully for several years until the pressures of work, study and children forced us to discontinue. Ivan and I returned to the Esperanto world in 2004 and shortly after became active members in the Melbourne Club as well as the Australian Esperanto Association. Since that time we have taken part in most of the Universal congresses around the globe. My profession was psychology, but now retired, I have found time to become part of the team at 3ZZZ.

Scroll to top